VISIE IN ACTIE KAN DE WERELD VERANDEREN.

Het Verander Perspectief, businessroman
over verandermanagement

Maak kennis met Roy van Bergen, directeur-eigenaar van hoogtechnologisch productiebedrijf RTech. Zijn bedrijf staat op de rand faillissement als gevolg van het wegvallen van zijn grootste klant.

Roy heeft geen andere keus dan zijn bedrijf veranderen om te overleven. Een ding is zeker duidelijk. Als RTech dit overleeft wil Roy een herhaling van deze situatie in de toekomst voorkomen! Toekomstbestendigheid is het toverwoord. De gewenste veranderingen binnen RTech hebben grote impact op de organisatie, bij leden van het managementteam en natuurlijk bij Roy zelf.

Dit boek biedt een unieke inkijk in een persoonlijk ontwikkelingstraject van een directeur-eigenaar, een team-ontwikkelingstraject van een managementteam, en een organisatie ontwikkelingstraject van het totale bedrijf. De gebeurtenissen worden verklaart aan de hand van het door de auteur ontwikkelde Z-Model of Change®. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en geeft het handvatten om veranderingen daadwerkelijk tot een goed einde te brengen. Reflectievragen helpen u om ook eens over uw eigen situatie na te denken.

BESTELLEN

The Change Perspective (English)

Verandering is er altijd en overal. We realiseren ons vaak niet hoe flexibel we zijn en hoe makkelijk we zaken integreren in ons leven, zoals internet, mobiele telefoon. Maar als het aankomt op grotere veranderingen, dan hebben we vaak moeilijkheden. Grote veranderingen zijn er constant in ons dagelijks leven. Klimaatverandering, politieke veranderingen zoals de Brexit, technologische veranderingen, kunstmatige intelligentie, de energietransitie. Allemaal spelen ze nu en dat maakt het opwindende en soms ook spannende tijden. We houden ervan om flexibel te zijn, maar we houden er niet van als die veranderingen worden opgedrongen. Het concept van veranderen is moeilijk voor de meeste mensen, terwijl als he eenmaal door hebt hoe het eigenlijk werkt, je erop kunt reflecteren als een natuurlijk fenomeen en je verantwoordelijkheid kunt nemen voor de resultaten van de veranderingen die in het verleden zijn ingezet en nu pas effect krijgen. Om het begrijpelijk te maken voor de meeste mensen, heb ik ervoor gekozen een businessroman te schrijven als een metafoor voor het filosofische concept van verandering. Aangezien verandering de enige constante is, kan het makkelijk worden vertaald naar individuele, team en organisatie verandering. Het boek komt uit op 21 september 2017.

BESTELLEN


 

 

 

 

How Change Works

Change is present, always and everywhere. We easily adapt to things like the internet, mobile phones etcetera. However, we sometimes have issues coping with bigger changes. Climate change, political change like Brexit, technological change, artificial intelligence, energy transition. These are exciting and for some frightening times. Yet, when you have the insight in how change actually works, you can consider change to be a natural phenomenon. This will allow you to explain and reflect on change as such.

This book about the Z-model of Change® gives you the knowledge and insight in how change actually works. Starting to let you learn about change from an individual perspective, the model shows a business parallel, gives insights in the interaction between an individual and his environment and clearly shows the tensions that organisations and individuals will experience as a result of changes in the environment.

This model has recently been scientifically proven and is used successfully to change organisation strategies, cultures and behaviour within organisations. It also proves to be very effective in coaching.

BESTELLEN