VISIE IN ACTIE KAN DE WERELD VERANDEREN.

Over het model

Het Z-model of Change® geeft je inzicht in en handvatten bij de verschillende spanningsvelden die optreden bij een verandering. Het model gaat uit van het beginsel dat een organisatie niets anders is dan een verzameling mensen die samenwerken in de richting van een gelijk doel. Het model trekt een bijzondere parallel tussen de ontwikkeling van uw mensen en ontwikkeling van de organisatie. Daarbij geeft het inzicht in de vele verschillende spanningsvelden die kunnen optreden.

Het model is ontwikkeld voor ondernemers, managers, HR managers, verandermanagers, coaches en medewerkers. Met het Z-model of Change® ontdekt u snel de algehele staat van onderhoud van uw organisatie. U krijgt inzicht in en tools voor een optimaal verloop van het verbeterproces van uw organisatie.

 

Waarom het Z-model of Change®

Het Z-Model of Change® biedt een andere kijk op de wereld, die helpt om snel de daadwerkelijke oorzaken achter problemen te traceren. Vaak zijn we zo druk met problemen oplossen, dat we vergeten dat het effectiever is om juist de veroorzakers van die problemen aan te pakken.

Het is duurzamer om de oorzaak aan te pakken, en in het begin is het ook lastiger. Het vereist eerlijkheid, vertrouwen en persoonlijk leiderschap.

Het model is ontwikkeld, omdat de bedenker wilde weten waarom leidinggevende zich vaak niet gedragen naar de kernwaarden van de organisatie. Dat kan soms blijken uit kleine dingen.

Bijvoorbeeld:

Toch iets verkopen wat de klant eigenlijk niet nodig heeft, terwijl de kernwaarden "eerlijkheid" genoemd wordt. Of; Een medewerker die gepest wordt op de werkvloer, terwijl de kernwaarden "samenwerken en respect" genoemd worden.

Omdat de bedenker deze zaken waarnam en wilde weten hoe het samenspel tussen individu en organisatie nu eigenlijk zal, is hij net zo lang gaan zoeken tot hij deze oplossing vond.

Bent u ook zo toe aan de echte oplossing voor uw probleem?

Toepassingen

Het Z-model of Change® kent vele toepassinsgebieden.

 • Visievorming inclusief de vertaling hiervan naar acties
 • Relaties leggen tussen visie, branding, cultuur, structuur van de organisatie, werkprocessen en mensen, productmanagement, buisness development en marketing
 • Verandermanagement
 • Cultuur management
 • Organisatie ontwikkelingstrajecten als
 • Business development
 • Cultuurverandering
 • Fusie begeleiding
 • Management development
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Reorganisatie
 • HR-trajecten zoals
 • Performance management
 • Vlootshouw
 • Executive coaching
 • Persoonlijke coaching